Portfolio

Bemiston Tower

St. Louis, MO

174,241 Sq. Ft.

1,624-13,970 Sq. Ft. Available

CIBC Place

St. Louis, MO

170,157 Sq. Ft.

2,875 - 4,375 Sq. Ft. Available

Highlands Plaza One

St. Louis, MO

144,593 Sq. Ft.

Ladue Place

St. Louis, MO

38,364 Sq. Ft.

12,652 Sq. Ft. Available

600 Parkway

St. Louis, MO

72,502 Sq. Ft.

25,617 Sq. Ft. Available

Minnesota Center

Minneapolis, MN

277,044 Sq. Ft.

4,677 - 16,659 Sq. Ft. Available

Crosstown Corporate Center

Minneapolis, MN

59,936 Sq. Ft.

1,809 - 4,754 Sq. Ft. Available

Olympic Place

Minneapolis, MN

109,912 Sq. Ft.

1,147 - 7,547 Sq. Ft. Available

Edinborough Corporate Center

Minneapolis, MN

101,568 Sq. Ft.

1,184 - 9,950 SF Sq. Ft. Available

Broadway Ridge

Minneapolis, MN

188,000 Sq. Ft.

2,791 - 19,065 Sq. Ft. Available

Broadway East

Minneapolis, MN

108,000 Sq. Ft.

659 - 20,874 Sq. Ft. Available

Broadway West

Minneapolis, MN

137,000 Sq. Ft.

1,649 - 7,518 Sq. Ft. Available

Arterra KC

Kansas City

126 Units

Now Leasing!

Metro Flats

St. Louis, MO

212 Units

Now Leasing!

Grand Flats

St. Louis, MO

124 Units

Now Leasing!

Creve Coeur Pavilion

St. Louis, MO

93,351 Sq. Ft.

1,008 - 3,000 Sq. Ft. Available

Shoppes at Questover

St. Louis, MO

27,828 Sq. Ft.

West Park Retail

St. Louis, MO

39,528 Sq. Ft.

Lakeside Shoppes at Winghaven

St. Louis, MO

60,098 Sq. Ft.

1,296 - 4,064 Sq. Ft. Available

Chesterfield Crossing

St. Louis, MO

63,001 Sq. Ft.

4,600 Sq. Ft. Available

Arterra KC - Retail

Kansas City

2,700 Sq. Ft.

1,331 Sq. Ft. Available

Metro Flats - Retail

St. Louis, MO

5,477 Sq. Ft.

5,477 Sq. Ft. Available

Page Service Center

St. Louis, MO

35,384 Sq. Ft.

6,310 Sq. Ft. Available

Fenton Highway Business Center

St. Louis, MO

41,751 Sq. Ft.

Corporate 44 #1

St. Louis, MO

42,900 Sq. Ft.

Corporate 44 #2

St. Louis, MO

82,450 Sq. Ft.

46,764 Sq. Ft. Available

Corporate 44 #3

St. Louis, MO

42,800 Sq. Ft.

20,400 Sq. Ft. Available

Corporate 44 #4

St. Louis, MO

199,800 Sq. Ft.

Corporate 44 #5

St. Louis, MO

129,757 Sq. Ft.

61,057 Sq. Ft. Available

Corporate 44 #6

St. Louis, MO

84,404 Sq. Ft.

Corporate 44 #7

St. Louis, MO

40,000 Sq. Ft.

Corporate 44 #8

St. Louis, MO

147,800 Sq. Ft.

10800 Linpage

St. Louis, MO

73,998 Sq. Ft.

10840 Linpage

St. Louis, MO

75,000 Sq. Ft.

10900 Linpage

St. Louis, MO

124,558 Sq. Ft.

Rider Business Center South

St. Louis, MO

59,724 Sq. Ft.

Rider Business Center North

St. Louis, MO

125,820 Sq. Ft.

32,169 Sq. Ft. Available

Harmsted Industrial Court

St. Louis, MO

31,130 Sq. Ft.

Page Walton

St. Louis, MO

129,523 Sq. Ft.

Horan Industrial Center

St. Louis, MO

51,145 Sq. Ft.

Lilburn Corporate Park

St. Louis, MO

49,195 Sq. Ft.

8,451 Sq. Ft. Available

Missouri Bottom Road

St. Louis, MO

81,003 Sq. Ft.

59,621 Sq. Ft. Available

Fenton Industrial

St. Louis, MO

51,277 Sq. Ft.

Mid County 6

St. Louis, MO

110,612 Sq. Ft.

Mid County 7

St. Louis, MO

28,004 Sq. Ft.

2,210 - 4,710 Sq. Ft. Available

Lakefront I

St. Louis, MO

91,181 Sq. Ft.

Lakefront II

St. Louis, MO

162,800 Sq. Ft.

26,908 - 63,360 Sq. Ft. Available

All

Development

Flex

Industrial

Multi-Family

Office

Retail

Tech